• Hippy Hollow, Lake Travis, Austin, Texas, 1973
gelatin silver print
8 1/2

  Hippy Hollow, Lake Travis, Austin, Texas, 1973
  gelatin silver print
  8 1/2" x 12 3/4" image, edition 40/75

 • San Marcos, Texas, 1964
gelatin silver print
8 1/2

  San Marcos, Texas, 1964
  gelatin silver print
  8 1/2" x 12 3/4" image, edition 40/75

Loading ...